Praktijk Remedial Teaching - Handleiding voor jezelf

Werkwijze

Nadat u uw kind hebt aangemeld, maken wij een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal ik zoveel mogelijk relevante gegevens met u bespreken. Soms spreken we af dat ik een aanvullend didactisch onderzoek zal doen om een completer beeld te vormen. Het afnemen van een didactisch onderzoek duurt ongeveer twee uur. Daarna stel ik een handelingsplan op en starten we met de remedial teaching.

De remedial teaching vindt plaats in blokken van tien lessen. Tussentijds stel ik u op de hoogte van het verloop. De lessen vinden wekelijks plaats op een vast tijdstip. Daarna zal, op basis van de voortgang en in wederzijds overleg, worden beslist of een vervolg nodig is.

Soms kan het handig zijn om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. Leerkrachten kunnen informatie geven over de gebruikte leermethodes en het gedrag van uw kind op school. Dit kan een completer beeld geven van uw kind. Op deze manier kan de hulp aan uw kind in de klas en tijdens de remedial teaching goed op elkaar afgestemd worden en kan er een optimale begeleiding plaatsvinden.

Praktijk Remedial Teaching - Spellen en lezen